EcoShape is voorzitter van CEDA-werkgroep over nuttig gebruik van sediment

Hoe kan gebaggerd sediment als bruikbare grondstof dienen? Dat is de hoofdvraag die een nieuwe werkgroep van de Central Dredging Association (CEDA) gaat beantwoorden. De werkgroep bestaat uit baggerbedrijven, ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten, havenautoriteiten en overheden en is in januari geïnstalleerd.

EcoShape’s Luca Sittoni zit de werkgroep voor. Sittoni: ‘Op dit moment wordt gebaggerd sediment nog vaak gezien als afval. Dit sediment kunnen we echter inzetten voor een breed scala aan toepassingen. We kunnen het bijvoorbeeld omzetten in klei om dijken te versterken, of om kwelders te laten aangroeien.’

De werkgroep gaat aan de slag met het delen van actuele best practices van nuttig hergebruik van dit sediment om bewustwording te creëren en maatschappelijke acceptatie te bevorderen. De groep zal ook de meest recente voorbeelden van Building with Nature pilot projecten laten zien. Dit zodat het sediment niet meer gezien wordt als afval, maar als een duurzame grondstof voor tal van toepassingen in de waterbouw.

EcoShape voorzitter van CEDA-werkgroep over nuttig gebruik van sediment 1