Werkzaamheden tweede Kleirijperij weer gestart

De werkzaamheden in Polder Breebaart zijn weer van start gegaan. Slib wordt verwijderd en overgebracht naar onze tweede Kleirijperij-locatie op de kwelder. Het doel is geschikte dijkenklei te produceren voor versterking van de Brede Groene Dijk.

Herstelwerkzaamheden Polder Breebaart weer gestart 1
Polder Breebaart (foto door Het Groninger Landschap)