Klimaatadaptatie in steden met Nature-based Solutions

Voor de City Deal Klimaatadaptatie werken de gemeenten Dordrecht, Zwolle en Eindhoven samen met Ecoshape en TAUW aan klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling en de toepassing van ‘nature based solutions’ daarbij. Ondertussen zijn ook de Branchevereniging voor ondernemers in het groen en Rijkswaterstaat daarbij aangesloten.
De partners werken aan kennisontwikkeling via concrete cases. In de gemeente Zwolle ligt de focus op het vervangen van (asfalt)verharding, in de gemeente Dordrecht op stadsparken en in Eindhoven op verminderen van verharding ten gunste van groen en klimaatbestendig bouwen.
De kennis die in de cases wordt ontwikkeld is toepasbaar in andere projecten. De city deal loopt door tot 2019. In de volgende brochure is meer informatie opgenomen.