Contract voor Marconi Delfzijl getekend

Na enkele jaren van voorbereiding, is het startsein gegeven voor het project Marconi Delfzijl. Het project ligt langs het Eems-Dollard estuarium, een van de twee nog open zijnde estuaria in Nederland. Het ligt dicht bij het Unesco erfgoed van de Waddenzee. De uitdagingen hier zijn een verslechterende ecologische toestand en toenemende sedimentconcentraties. Om deze problemen tegen te gaan, werd een innovatief project gestart: het project Marconi Delfzijl. In dit project wordt overtollig, schoon sediment gebruikt om de lokale ecologie te verbeteren en recreatieve voordelen te creëren.

Ecoshape was al betrokken bij de haalbaarheidsfase van het project met een eco-engineered ontwerp voor de ontwikkeling van het gebied. Dit eco-engineered ontwerp is een ‘inclusief ontwerp’ waarbij recreatieve voorzieningen (strand en kwelderpark) worden gecombineerd met natuurontwikkeling in de vorm van kwelders en slim gebruik van overtollig sediment.

In de volgende fase, vanaf november 2016, is Ecoshape betrokken als partner in het ontwerpen, ontwikkelen en bestuderen van de kwelder die wordt aangelegd met schoon sediment uit de haven van Delfzijl. De focus van ligt daarbij op het verkrijgen van praktische ervaring met kweldergroei en kennisontwikkeling over het aanleggen verbeteren van kwelders. Daartoe zijn verschillende percelen ontworpen, waarin geëxperimenteerd wordt met verschillende concentraties modder, verschillende golf remmende structuren en het inzaaien van kweldervegetatie.

De projectpartners Wageningen Marine Research, Royal HaskoningDHV, Arcadis en Deltares starten de komende maanden met het opzetten van het ontwerp. Eind 2017 start de aannemer met het aanleggen van de kwelder. Tot 2019 vindt monitoring en analyse plaats. Met de resultaten ontstaat een beter begrip en praktische ontwerpregels voor kwelderontwikkeling en -verbetering.