Nederlandse handelsmissie naar Indonesië

Building with Nature is een van de centrale thema’s tijdens de Nederlandse handelsmissie naar Indonesië van 21-24 november 2016. Diverse Ecoshape leden gaan mee op de missie, om de transformatie naar geïntegreerde, duurzame en inclusieve kust- en waterinfrastructuur door de Nederlandse en Indonesische mee water sectoren te stimuleren. Voor de missie is een leaflet gemaakt over het het Building with Nature consortium dat aan het project in Indonesie werkt.