Nieuwe CEDA-publicaties over nuttig toepassen van slib

De CEDA-werkgroep voor nuttig toepassen van slib, voorgezeten door Luca Sittoni (EcoShape / Deltares), publiceerde onlangs twee papers en een website:
• Sustainable Management of the Beneficial Use of Sediments: An Information Paper
• Assessing the Benefits of Using Contaminated Sediments: A Position Paper
• Beneficial Use of Sediments: Case Studies