EcoShape op Climate Change Conference in Bonn

Namens het Building with Nature Indonesië consortium heeft Fokko van der Goot van EcoShape tijdens de Climate Change Conference in Bonn deelgenomen aan de ‘Expert Dialogue on technologies for averting, minimizing and addressing loss and damage in coastal zones’.

Dit evenement wordt mede georganiseerd door het UNFCCC Executive Committee van het Warsaw International Mechanism for Loss and Damage geassocieerd met de negatieve effecten van klimaatverandering (WIM Excom) en het Technology Executive Committee (TEC).

Deze expertdialoog riep toonaangevende experts, praktijkmensen en beleidsmakers bijeen om informatie te bespreken en te delen over technologie voor risicobeoordeling in kustzones, beperking van risico’s en herstel na overstromingen en casestudy’s van gebieden met verschillende geofysische omgevingsfactoren. De resultaten van deze dialoog zijn input voor een gezamenlijke ‘policy brief’ over het onderwerp.

Fokko van der Goot presenteerde ons project in Demak. Dit project draagt bij aan mangroveherstel en duurzame aquacultuur en is een voorbeeld van toepassing van de Building with Nature-benadering bij klimaatadaptatie.

EcoShape op UN Climate Change Conference in Bonn
Foto door Wetlands International