Slibexperiment op Marker Wadden geeft inzicht in bodemvorming

Op Marker Wadden zijn onderzoekers gestart met een experiment om nauwkeurig de bodemvorming uit slib in kaart te brengen. Op dit moment worden daarvoor drie speciale compartimenten gevuld met slib uit het Markermeer. Het doel is om de geleidelijke omzetting van dun slib naar een voldoende stevige bodem voor rietmoeras te monitoren. De gevulde compartimenten zijn bovendien een verdere uitbreiding van 10 hectare van Marker Wadden.

Op Marker Wadden vindt volop wetenschappelijk onderzoek plaats naar de vorming van het ecosysteem, naar governance en naar bouwen met slib en zand. Het recent gestarte experiment geeft gedetailleerd inzicht in het bodemvormingsproces en de factoren die daarin een rol spelen.

Slibexperiment op Marker Wadden geeft inzicht in bodemvorming
Vullen van de slibcompartimenten. Foto Mennobart van Eerden, 17 juli 2019.

Het experiment betekent een stap in schaalgrootte van laboratorium naar Living Lab. Onderzoekers voeren de komende jaren op gezette tijden metingen uit in de slibcompartimenten. Hiermee valideren zij de modellen voor bodemvorming -ontwikkeld in het laboratorium- in het veld. De kennis die het experiment oplevert is toepasbaar op andere plekken in binnen- en buitenland waar slib beschikbaar is voor aanleg of uitbreiding van natuurgebieden.

Het onderzoek is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden, een initiatief van Deltares, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en EcoShape. Voor EcoShape maakt dit onderzoek deel uit van het Living Lab for Mud, waarin tal van nuttige toepassingen van slib worden onderzocht.

Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat. Marker Wadden worden mogelijk gemaakt door een startbijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast dragen vanuit de overheid het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Flevoland en provincie Noord-Holland bij aan het realiseren van Eerste fase Marker Wadden. Ook zijn enkele maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven betrokken