Voortgansgrapportage Pilot Houtribdijk

De Voortgangsrapportage van februari is gereed. Momenteel bereidt het projectteam van de pilot de overdracht voor van de proefsectie aan het projectteam van de versterking van de Houtribdijk.