Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

Zoals alle delta’s is de Scheldedelta rijk aan natuur; een knooppunt van trekroutes van vissen en vogels. Daarnaast is de Scheldedelta een productief en veilig gebied voor mensen. De Oosterschelde is rijk aan schelpdieren, de kust wordt goed bezocht door toeristen en het Westerschelde-estuarium is druk bevaren. De gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, achteruitgang van natuur en bevaarbaarheid voor steeds grotere schepen beïnvloeden dit gebied op dit moment en in de toekomst. Hoe kunnen we omgaan met deze effecten?