Jaarverslag 2016

In 2016 hebben we veel werk verzet in de projecten. De kennis die we daarin opdeden, deelden we in verschillende communicatie- en disseminatie-activiteiten. Daarnaast zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe kennisagenda en een nieuw businessmodel voor EcoShape vanaf 2020. In dit jaarverslag geven we een overzicht van de hoogtepunten en belangrijkste ontwikkelingen.