Duitsland helpt bij opschalen Building with Nature in Indonesia

Het Duitse ministerie van milieu levert een financiële bijdrage vanuit hun International Climate Initiative (IKI) aan het Building with Nature project in Indonesië. Het doel van dit project is de mangrovebossen voor de kust op een natuurlijke en duurzame manier te herstellen. Dit beperkt erosie, verzilting en overstromingen zodat de bewoners weer een bestaan kunnen opbouwen. Ecoshape voert dit project uit in samenwerking met de Nederlandse en Indonesische overheid. Wetlands International is projectmanager.

De extra financiele ondersteuning maakt integraal waterbeheer en -planning mogelijk. Ook oplossingen voor de diepe grondwateronttreking, die bodemdaling veroorzaken, zijn door het extra geld mogelijk. Daarnaast kan met het extra geld de Building with Nature aanpak naar stedelijke, landbouw- slib en zandkusten worden verspreid. Het Duitse ministerie stimuleert de ontwikkeling van gezonde wetlands wereldwijd als onderdeel van hun natuurlijke (ecosystem-based) klimaatadaptatie maatregelen.