World Wetlands Day 2017

Dit jaar ging World Wetlands Day op 2 februari over op de rol van gezonde wetlands bij overstromingen en extreme weersomstandigheden. 90% van alle rampen is watergerelateerd. Wetlands zijn waterregulerende systemen en helpen de effecten van extreme weersomstandigheden en overstromingen te verkleinen.

Ecoshape partner Wetlands International organiseerde evenementen in Kenia, Indonesie, Japan, Rusland, Panama, Brussel and Geneve. Het onderwerp was duurzaam beheer van wetlands en de bijdrage die dit levert aan duurzame ontwikkeling. Voor duurzaam beheer van wetlands moet niet alleen in de wetlands zelf actie ondernomen worden, maar ook in het omringende landschap, op de omringende landbouwgronden en in de planning van het watergebruik.

Een van de belangrijke conclusies is dat veel overstromingen en extreme weersomstandigheden voortkomen uit menselijk handelen, door verkeerde ruimtelijke planning en ontbrekende preventiemaatregelen en crisisbeheersing. Er moet een fundamentele verandering plaatsvinden waarbij infrastructuur zo wordt ingericht dat deze duurzaam is en in lijn met het natuurlijke systeem.