Pilot Kleirijperij krijgt vorm

Eind mei is het projectplan Kleirijperij gepresenteerd in de stuurgroepen Economie en Ecologie in Balans en Eems-Dollard 2050. Nu ook de minister goedkeuring heeft gegeven, kunnen de partijen dit najaar aan de slag. De pilot moet antwoord geven op de vraag of kleivorming op land een (rendabele) oplossing biedt voor het slibprobleem in het Eems-Dollardestuarium en het een geschikte grondstof vormt voor veilige zeekeringen.