Snellere vergunningverlening Building with Nature in VS

Zandduinen, wetlands en mangroves kunnen kusten mogelijk goedkoper beschermen dan harde kustversterking. Building with Nature krijgt in de Verenigde Staten ook steeds meer voet aan de grond. Nu de zeespiegel stijgt – ook langs de kusten van de Verenigde Staten – wordt het wellicht makkelijker om vergunningen te krijgen voor Building with Nature oplossingen, die het achterland tegen hoogwater beschermen én de natuurlijke habitat intact laten.