Sand Motor op National Public Radio in USA

Op 25 november werd Jasper Fiselier (van EcoShape partner Royal Haskoning DHV) geïnterviewd voor de National Public Radio in de Verenigde Staten. Fiselier vertelde waarom Nederland een pilot Zandmotor uitvoert en welke voordelen deze vorm van kustonderhoud kan opleveren.

Sand Motor on National Public Radio in USA
Joanna Kakissis interviewt Jasper Fiselier