Stefan Aarninkhof nieuwe hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan TU Delft

Stefan Aarninkhof is de nieuwe hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.
Stefan werkte enige jaren als programmamanager voor EcoShape en was betrokken bij de Zandmotor.
In zijn inaugurele rede kondigde hij aan dat klimaatadaptatie, gebaseerd op Building with Nature principes, een van de speerpunten wordt binnen zijn leerstoel.

Stefan Aarninkhof new professor of Coastal Engineering
Prof. dr. ir. Stefan Aarninkhof