Werkzaamheden tweede Kleirijperij bij Polder Breebaart vertraagd

https://www.ecoshape.org/uploads/sites/3/2019/04/werkzaamheden-polder-breebaart-vertraagd-2.jpg

De afgelopen maanden hebben natuurherstelwerkzaamheden plaatsgevonden in Polder Breebaart bij Termunten. Het natuurgebied van Het Groninger Landschap ondergaat een grote opknapbeurt en krijgt een aantal nieuwe recreatieve voorzieningen. Het werk is echter nog niet klaar.

Werkzaamheden Polder Breebaart vertraagd

Een belangrijk onderdeel van het natuurherstelproject betreft het verwijderen van overtollig slib uit het natuurgebied, dat vervolgens via een pijpleiding naar de Kleirijperij op de Dollardkwelders wordt getransporteerd. Het slib dient als grondstof voor de aanleg van de Brede Groene Dijk. In de afgelopen maanden is het niet gelukt om de benodigde hoeveelheid slib uit Polder Breebaart te verwijderen. De samenwerkende partijen; Waterschap Hunze en Aa’s, onderzoeksbureau EcoShape, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap, beraden zich nu op de mogelijkheden om het achtergebleven slib alsnog in de Kleirijperij te krijgen.

De vertraging heeft ook gevolgen voor een aantal andere onderdelen in het project. Zo zal de aanleg van de rolstoelvriendelijke vogelkijkhut en een extra kijkscherm in de zuidpunt van de polder pas na het broedseizoen plaatsvinden. De oplevering van de recreatieve voorzieningen wordt nu verwacht in het najaar.

Het project Natuurherstel Polder Breebaart kwam eerder in het nieuws vanwege de grondtransporten door Termunten en Termunterzijl. Dit transport kwam voort uit het verbreden van de dijksloot en het afplaggen en herinrichten van twee broedvogeleilanden. Deze onderdelen in het project zijn inmiddels afgerond.

Werkzaamheden Polder Breebaart vertraagd 1

Het project Natuurherstel Polder Breebaart valt onder het programma Eems-Dollard 2050 waarin overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties samenwerken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ministerie van LNV en de provincie Groningen.