Building with Nature tentoonstelling in Baggermuseum Sliedrecht

Dit is de naam van de nieuwe wisselexpositie in het Nationaal Baggermuseum.
Donderdag 5 oktober opende de directeur van Vereniging Natuurmonumenten,
Marc van den Tweel deze expositie.

De bezoeker kan hier zien hoe waterbouwers over de hele wereld duurzame en flexibele oplossingen bedenken voor de ontwikkeling van delta- en kustgebieden. De druk op deze gebieden neemt toe. In 2050 woont en werkt hier bijna 70% van de wereldbevolking, terwijl klimaatverandering en zeespiegelstijging juist hier de waterveiligheid van mens en dier in gevaar brengen.

Bouwen met de Natuur, internationaal aangeduid als “Building with Nature”, is een nieuw concept in de waterbouw. Natuurlijke processen, zoals wind, golven, stroming en sedimentafzetting zijn een duurzaam wapen in de strijd tegen zeespiegelstijging en erosie van kustlijnen. Tegelijk maakt dit nieuwe natuurontwikkeling mogelijk en helpt het bij meervoudig grondgebruik in de delta- en kustgebieden.

Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten duikt de bezoeker in de wereld van “Building with Nature”. Projecten in Nederland zijn de Zandmotor bij Kijkduin, de Marker Wadden in het Markermeer en het Wervenpark in Dordrecht. In al deze projecten spelen natuurontwikkeling en recreatie een belangrijke rol. De projecten zorgen voor een beter leefgebied voor vogels, vissen, zoogdieren, insecten en amfibieën met mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast zijn er in de expositie een Indonesisch en een Amerikaans project opgenomen; Noord Java dat al jaren kampt met heftige erosie problemen, zet in op het herstel van de Mangrovebossen om de kustlijn te beschermen. Het project Mordecai Island ten zuiden van New York laat zien hoe Building with Nature kan helpen bij natuurherstel en tegengaan van erosie.

Het United States Army Corps of Engineers droeg bij aan de expositie met informatie over dit project.

Lees verder onder de afbeelding

Building with Nature tentoonstelling in Baggermuseum Sliedrecht 5
Directeur Natuurmonumenten Marc van den Tweel met conservator van het Baggermuseum Conny Dirkzwager

Wilt u ontdekken hoe het precies werkt, kom dan uw kennis verrijken in het Nationaal Baggermuseum

Deze bijzondere expositie is gemaakt in nauwe samenwerking met EcoShape uit Dordrecht. Dit is een stichting gefinancierd door overheid en bedrijfsleven met als doelstelling kennisontwikkeling over Building with Nature. Grote Nederlandse waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, natuurorganisaties en de overheid zijn verenigd in EcoShape.

De directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel opende de tentoonstelling donderdag 5 oktober. Vooraf vertelde directeur Henk Nieboer van EcoShape hoe Building with Nature werkt. Landschapsarchitect Marit Janse liet zien hoe zij een getijdenpark in de stad ontwerpt.