CO2 Board werkt aan schonere waterbouwprojecten

Sinds eind 2016 is het ‘CO2 Board’ een cluster binnen het EcoShape Framework programma. Het doel van dit cluster is om via Building with Nature ontwerpmethoden een 20% lagere CO2 voetafdruk van waterbouwprojecten te realiseren ten opzichte van traditionele ontwerpmethoden.

CO2 Board 2

De partners in het cluster werken aan tools om te kunnen beoordelen in welke mate Building with Nature oplossingen bijdragen aan het reduceren van de CO2 voetafdruk van projecten.
Gijs Hendriks (Boskalis) en Floris van Nouhuijs (Van Oord) zijn de nieuwe trekkers van dit cluster.