Dordrecht met Biesbosch verbinden via Nature Based Solutions

Op donderdag 28 september tekenden de gemeente Dordrecht en EcoShape samen met partners een intentieverklaring Nature Based Solutions (NBS) om de Biesbosch te verbinden met parken en waterlopen in de stad. Zo ontstaat er een robuust ‘groenblauw’ netwerk. Dit netwerk versterkt de stedelijke waterhuishouding en bedient zoveel mogelijk inwoners, als een ‘nutsvoorziening’ vergelijkbaar met bijvoorbeeld de aansluiting op het energie- of OV-netwerk.

De ondertekening vond plaats op donderdag 28 oktober tijdens de landelijke bijeenkomst City Deal Klimaatadaptatie in Dordrecht. De intentieverklaring is onderdeel van de City Deal Klimaatadaptatie, die EcoShape in maart 2016 tekende met andere partijen waaronder de gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer en VHG, de vereniging van ondernemers in het groen.

Dordrecht met Biesbosch verbinden via Nature Based Solutions

EcoShape draagt bij met expertise en verspreidt de opgedane kennis via haar netwerk. Samen zorgen de partijen voor een ‘living lab’ dat openstaat voor deelname van andere partijen, zoveel mogelijk gericht op de lokale omgeving, zoals ondernemers, natuurverenigingen, onderwijs, woningcorporaties of bewonersgroepen.