Zandmotor beschermt Britse kust

De Bacton Gas Terminal en inwoners van de omliggende dorpen in het Engelse Norfolk profiteren van Nederlandse kennis en ervaring voor de eerste internationale Zandmotor. Met deze duurzame oplossing voor kusterosie wordt 1,5 miljoen kubieke meter zand langs de kust opgespoten als bescherming voor een 5 km lange kuststrook.

Langdurige kusterosie zorgt voor kaalslag van de stranden in het gebied, waardoor kliffen en zeeweringen bloot komen te liggen. De urgentie van het project werd nog eens benadrukt door de zware stormen in 2007 en 2013, die aanzienlijke erosie van de kliffen en overstromingen veroorzaakten. In het gebied liggen de voor Groot-Brittannië essentiële Bacton Gas Terminal, geëxploiteerd door Shell en Perenco, en enkele dorpen. Het project is een publiek-private samenwerking tussen de Bacton Gas Terminal en het North Norfolk District Council (NNDC). NNDC is de beheerder.

De Nederlandse inbreng in dit project is aanzienlijk. Royal Haskoning DHV is verantwoordelijk voor het ontwerp, daarnaast adviseerden onderzoekers van het wetenschappelijk programma NatureCoast de Britten bij de voorbereiding van de plannen. Ook Rijkswaterstaat bracht opgedane kennis in.

Jaap Flikweert, Flood Resilience Leading Professional bij Royal HaskoningDHV: “Bij dit initiatief werken we samen met Britse partners om de Nederlandse Zandmotor te vertalen naar een compleet andere context. We maken gebruik van de natuurlijke energie van de zee om het zand te verspreiden. Dat maakt deze oplossing betaalbaar en versterkt de natuurlijke kustlijn zonder permanente sporen na te laten. Deze Zandmotor kan indien nodig in de toekomst ook worden aangepast en uitgebreid. Het ontwerp dient meerdere functies en er zijn veel stakeholders bij betrokken. Dat brengt ook voordelen met zich mee op het gebied van de financiering.”

Arjen Luijendijk van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma NatureCoast en tevens werkzaam bij Deltares, was betrokken bij de voorbereiding van de plannen: ‘Op een aantal bijeenkomsten in 2016 hebben we de geleerde lessen van de Nederlandse Zandmotor gedeeld, onder andere over de herverdeling van zand langs de kust, zandverspreiding, stuiven van zand richting de bebouwing achter de kust en het effect van stormen op de Zandmotor. Deze kennis input is op een groot aantal punten benut om de plannen te optimaliseren en is benut bij communicatie richting belanghebbenden.

Royal HaskoningDHV werkt nu aan de milieueffectrapportage, met bijdrage van Deltares. Royal Haskoning DHV is ook gevraagd de businesscase voor overheidsfinanciering voor te bereiden en het beheer- en monitoringplan voor het project te ontwikkelen. De aanleg van de zandsuppletie staat gepland voor zomer 2018.

Zandmotor beschermt Britse kust 1
De zandmotor is een unieke kans om de kustverdediging bij Bacton Gas Terminal te verstevigen