Partners van het Building with Nature project ontmoeten elkaar in Duitsland

In september hebben EcoShape en andere internationale experts elkaar ontmoet in Husum (Duitsland) tijdens de 3e coördinatiegroep meeting. Er is gesproken over de voortgang en de gezamenlijke Europese samenwerking in het ‘Building with Nature’ project.

Het bureau voor Kust-, Nationaal Park- en Marinebescherming was dit keer gastheer van de meeting. In het Building with Nature project willen zij hun pilot project Basewad (balanceren van sediment deficit in de Waddenzee) gebruiken om zowel kennis als onderzoeksvragen in te brengen voor de komende jaren. Als onderdeel van de bijeenkomst bezocht de groep het eiland Sylt, dat met zand wordt gevoed sinds 1972. Het bureau stelt zich ten doel om inzicht te krijgen hoe het zand dat hier is toegevoegd, ook een voordeel voor de Waddenzee kan opleveren. Dit zodat het sediment de verwachte zeespiegelstijging kan bijhouden.

De rol van EcoShape in het Building with Nature samenwerkingsproject is om te focussen op business cases van BwN oplossingen. Tijdens de meeting heeft het EcoShape team, dat recentelijk in het project is gestart, hun eerste bevindingen gepresenteerd en verzamelden waardevolle bijdragen van de andere projectleden. Zij zijn nu volledig operationeel.

Het doel van het BwN samenwerkingsproject is om kusten, mondingen en stroomgebieden in de Noordzee regio klimaatadaptief en weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering. De richtlijn van het project is om op BwN gebaseerde klimaatoplossingen te demonstreren in 7 kustgebieden en 6 riviermondingen in Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, België en Schotland.