VN Klimaatcentrum naar Groningen en Rotterdam

Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) gekregen, door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen.

EcoShape ondersteunde de gezamenlijke bieding van Rotterdam en Groningen, door samen met andere organisaties de in de regio aanwezige expertise in het voorstel te benadrukken. EcoShape is samen met een groot aantal andere partners onderdeel van het ‘ecosysteem’ van het klimaatcentrum.

Het centrum zal een breed wereldwijd netwerk van partners samenbrengen, waaronder internationale kennisinstituten, bedrijven, belangenorganisaties, lokale en nationale overheden en de financiële sector. Zij stellen zich ten doel partijen te steunen om klimaatadaptatie effectiever in de praktijk te brengen. Het kenniscentrum wordt samen met de Verenigde Naties en Japan opgezet.

Hieronder ziet u een afbeelding van de klimaatcentra in Groningen en Rotterdam.