HPZ: Duinontwikkeling in volle gang

Sinds de zomer van 2015 zijn we als projectteam voor het innovatieproject HPZ (Hondsbossche Duinen) druk geweest met het verzamelen van (meet)data: we volgen de profielontwikkelingen in het gebied door 4x per jaar met Lidar te vliegen en we monitoren de vegetatieontwikkeling, zowel in het veld als met behulp van luchtfoto’s. Deze waardevolle informatie wordt aangevuld met metingen zoals bodemmonsters, grondwatermonsters en metingen van het zoutgehalte in de duinen. Tevens gaat een groep experts twee keer per jaar het veld in om de metingen te toetsen aan de praktijk. Binnen het innovatieproject HPZ meten we nog tot het voorjaar van 2018 . De periode erna gebruiken we voor verdere analyse en het vertalen van onze bevindingen naar generieke lessen voor toekomstige projecten.

Vooruitlopend op deze bevindingen kunnen we al een aantal voorzichtige conclusies trekken. Zo zien we dat alleen aan de voorzijde ongestoorde duinontwikkeling optreedt. Op veel plaatsen zijn embryonale duinen ontstaan in autonoom gevestigde helm of biestarwegras, waarbij de dynamiek soms zo groot is dat het reliëf ook natuurlijke eigenschappen krijgt. Verder zien we dat de duinvallei, waar veel zand instuift, langzaam aan het verzoeten is.

De bevindingen bespraken we eind september tijdens de halfjaarlijkse stuurgroepvergadering. Na de presentatie van de resultaten op het scherm, bezocht de stuurgroep het gebied onder leiding van Bert van der Valk om de nieuwste ontwikkelingen met eigen ogen te zien.

HPZ: Duinontwikkeling in volle gang
Bezoek aan de Hondsbossche duinen met Roeland Hillen, RWS (midden) en Bert van der Valk (rechts)