Guideline Salt Marshes nu online

De projectpagina van de ‘Mud Motor’ bij Koehoal is geüpdatet. Het project loopt inmiddels twee jaar en heeft interessante resultaten opgeleverd. Het project ‘Salt Marsh Development with a Mud Motor’ onderzoekt de potentie van het verder ontwikkelen van kwelders in de Waddenzee door gebruik te maken van de sediment-transportcapaciteit van de stroming in het gebied. Twee belangrijke aspecten in het succes van de Mud Motor zijn de plaatsingslocatie van het gebaggerde sediment en de timing van het plaatsen van het gebaggerde sediment (afhankelijk van het getij). Gebruikmakend van pilot-experimenten en computermodellen is de optimale locatie en het moment van het dumpen van gebaggerd sediment ingeschat. Metingen in het gebied laten zien dat het sedimenttransport door de getijdengeul met een factor 1,6 tot 2 vermeerderd is door de Mud Motor. Ook liet de kwelder een grote verticale opslibbing zien.

Op de projectpagina ‘Mud Motor’ staan een stroomdiagram en lessen die geleerd zijn. Hiermee kan een eerste inschatting worden gemaakt of een bepaalde locatie geschikt is voor kwelderontwikkeling door een slibmotor.

Guideline Salt Marshes nu online