Nieuwsbrief Pilot Houtribdijk

De 4e editie van de nieuwsbrief Pilot Houtribdijk is uit. In deze editie onder meer nieuws over hoe de versterking van de Houtribdijk – waar medio september de ‘schop de grond in gaat’ – al volop gebruikmaakt van de inzichten uit de pilot.