Voorlopige vernieuwde versie van Building with Nature Guideline online

Het EcoShape Guideline team heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het updaten en gebruiksvriendelijker maken van de Building with Nature Guidelines. Alle pagina’s zijn nagelopen en informatie is deels bijgewerkt. De voorlopige vernieuwde versie is online gezet. Het team ontvangt nu graag feedback om op 27 juni de vernieuwde Guidelines formeel op te leveren.

Het Guideline team bestaat uit een combinatie van enthousiaste jonge mensen en ervaren ‘oude rotten in het vak’ van de verschillende EcoShape-partners, met achtergronden variërend van ecologie en engineering tot fysische geografie en klimaatwetenschap. Ook een aantal studenten heeft meegeholpen om de guideline te vernieuwen. Jurre de Vries van EcoShape partner Van Oord en Gerard van Raalte voor partner Boskalis, betrokken bij de eerste versie van de Guideline uit 2012, leiden samen het team. Met de betrokkenheid van Van Raalte is ook de overdracht van de kennis en de gedachte achter de eerste versie van de Guideline uit 2012 geborgd. (Tekst loopt door onder de afbeelding)

Voorlopige vernieuwde versie van BwN Guidelines online
Het Guideline team
Vlnr: Gerard van Raalte (voor Boskalis), Carolien Wegman (HKV Lijn in Water), Ivana Prusina (Witteveen+Bos), Fokke de Jong (Wageningen Universiteit, boven), Wieger Buijs (Boskalis, onder) en Stephanie IJff (Deltares) op de Building with Nature expositie in het Baggermuseum. Jurre de Vries (Van Oord), Hanneke Heesmans en Judith Kloosterman (Wageningen Universiteit) staan niet op deze foto.

‘De vernieuwingsslag is nog niet helemaal klaar’ vervolgt Jurre, ‘maar we hebben er bewust voor gekozen om de Guidelines website nu al open te stellen voor gebruik. We brengen de guideline onder de aandacht van het EcoShape-netwerk en van studenten, zodat zij ons feedback kunnen geven op zaken die we nog kunnen verbeteren. Ik heb net bijvoorbeeld college gegeven op de Wageningen Universiteit. De studenten daar gaan aan de slag met de informatie uit de Guidelines. In groepjes werken ze een onderwerp uit. Als zij verbeterpunten tegenkomen, melden ze dat aan ons’.

Houdt het team nu op te bestaan? Jurre: ‘Nee, zeker niet, de komende jaren komt veel nieuwe kennis uit de lopende pilots van EcoShape. Samen met de projectleiders geven we deze informatie stap voor stap een plek op de nieuwe Guidelines website. De release van elke nieuw onderdeel maken we bekend binnen ons netwerk en daarbuiten’.

Contact

Voorlopige vernieuwde versie van Building with Nature Guideline online
Jurre de Vries
[email protected]