Kennis en Innovatiecafé: Kleirijpen voor dijkversterking

Brede Groene Dijk eind mei 2022. Foto Wim vd Glas voor Waterschap Hunze en Aas.

Op 13 juni aanstaande organiseren we een online Kennis- en Innovatiecafé over kleirijpen voor dijkversterking. De definitieve onderzoeksresultaten van de Kleirijperij zijn binnenkort beschikbaar. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we in op de eindresultaten en bredere toepassing van de opgedane kennis.

Onderzoek

Het onderzoek naar de Kleirijperij startte in 2018. Het doel was om klei te winnen die geschikt is voor dijkversterking. In 2022 is een de sterkte van de klei onderzocht met proeven in de Deltagoot. Eind 2022 is met de gerijpte klei de eerste 750 meter van de Brede Groene Dijk aangelegd, die de komende 3 jaar gemonitord wordt.

Resultaten

Op 13 juni presenteren de onderzoekers de eindresultaten van het onderzoek naar de Kleirijperij. We kijken vervolgens met een panel van experts naar verdere toepassing binnen Nederland. Aansluitend kunt u als publiek vragen stellen aan de onderzoekers en gaan panelleden in gesprek over bredere toepassing.

Onderwerpen

Tijdens het café gaan we in op vragen als: Wat zijn de lessons learned van kleirijpen? Welke rijpingsmethode werkt het best? Wat zijn voor- en nadelen? En is kleirijpen kostentechnisch interessant in vergelijking met traditionele kleiwinning? In de aansluitende paneldiscussie gaan we  met onderzoekers en eindgebruikers in op de verdere toepassing van kleirijpen in Nederland.

Voorlopig programma:

  • 15.30 Welkom en context door Anouk te Nijenhuis, Innovatiecoördinator HWBP
  • 15.35 Opening door dagvoorzitter Petra Dankers
  • 15.40 Presentatie 1: Kleirijping door Wouter van der Star
  • 15.55 Presentatie 2: Business Case en opschaling door Fred Haarman
  • 16.10 Presentatie 3: Uitvoeringsaspecten door Jannes Boer
  • 16.25 Presentatie 4: Vegetatie
  • 16.40 Vragen van publiek aan sprekers
  • 16.50 – 17.00 Discussiepanel olv dagvoorzitter over bredere toepassing met oa Erik Jolink
  • 17.00 Optioneel: Napraten in virtuele omgeving Wonder.me via link in chat

Partners

De Pilot Kleirijperij is een samenwerking van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waterschap Hunze en Aa’s, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, Het Groninger Landschap en EcoShape-partnersArcadis, Deltares, Van Oord, Boskalis, Witteveen+Bos, HKV, Wageningen Environmental Research en Royal Haskoning DHV.