Sand nourishment – Sand bars Mirnserklif

References

Literature

  1. Bak A., W.M. Liefveld, H.A.M. Prinsen & F. van Vliet (2007). Evaluatie Natuurontwikkelingsprojecten IJsselmeergebied. Bureau Waardenburg bv in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (in Dutch).
  2. Groot, A., Lenselink, G., Vlieger, B. de & Janssen, S. (2010). Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen: Toegespitst op de ‘Bouwen met Natuur’ pilots Friese IJsselmeerkust (in Dutch).
  3. Lauwaars, S. & M. Platteeuw (1999). Een groene riem onder het natte hart: evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad (in Dutch).