Sediment and ecology in delta lakes

References

  • Arcadis (2011) ‘Onderbouwing ecologische optimalisatie TBES’ Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer, rapport 075808972:B (Dutch)
  • Committee on Independent Scientific Review of Everglades Restoration Progress (CISRERP) and National Research Council (2008) ‘Progress towards restoring the Everglades’ National Academies Press
  • Jin, K. and Ji, Z. (2004) ‘Case Study: Modeling of Sediment Transport and Wind-Wave Impact in Lake Okeechobee’ Journal of Hydraulic Engineering, vol. 130, pp. 1055-1067
  • Klijn F., Van Meurs, G., Haasnoot, M., Vastenburg E., Van den Akker, J., Sas, H., Zwolsman, G., Vis R., and Van Eekelen, S. (2006) ‘Herinrichting IJsselmeergebied, fase 1: haalbaarheidsstudie’ Delft cluster en leven met water Rapport CT04.41.11 – 01 (Dutch)
  • Kufel, L. (2002). ‘Chara beds acting as nutrient sinks in shallow lakes – a review’ Aquatic Botany, vol. 72, pp 249-260.
  • Madsen, J. D., Chamers, P. A., James, W. F., Koch, E. W. and Westlake, D. F. (2001) ‘The interaction between water movement, sediment dynamics and submersed macrophytes’ Hydrobiologia, vol. 444, pp. 71-84
  • Natuurmonumenten (2012) ‘Marker Wadden – Sleutel voor een natuurlijk en toekomstbestending Markermeer’ available online (Dutch)
  • Ruyssenaars, B., Balkema, J. and Litjes, A. (2009) ‘Atlas Markermeer-IJmeer; Naar een toekomstbestendig ecologisch systeem’ Projectorganisatie Toekomst Markermeer-IJmeer. (Dutch)
  • Visser, K. P. and Vijverberg, T. (2010) ‘Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer, Initiele bureaustudie slib 2010’ RWS Dienst IJsselmeergebied, Referentie: 9V6742.A5/R0035/401070/VVDM/Nijm (Dutch)