Monte Carlo simulation and Social Cost Benefit Analysis

References

 • CBS 2011 (a), website: Statline, Centraal Bureau voor de statistiek, Den Haag. (In Dutch)
 • CBS 2011 (b), Statistisch Jaarboek 2011, Centraal Bureau voor de statistiek, Den Haag. (In Dutch)
 • CPB, MNP, RPB (2006), Welvaart en leefomgeving – een scenariostudie voor Nederland in 2040. (In Dutch)
 • Deltares (2010). memo van J.van Gils: Expert judgement naar draagkracht van de Grevelingen voor schelpdierkweek (In Dutch)
 • DHV/HKV (2010), gevoeligheidsanalyse waterberging zuidwestelijke delta, versie 2.0. Rijkswaterstaat. (In Dutch)
 • Natuur- en Recreatieschap Grevelingen (2010), MIRT-verkenning Grevelingen – Notitie Reikwijdte en Detailniveau, August 2010. (In Dutch)
 • Royal Haskoning, (2010). Tidal power station in de Brouwersdam. Variantenstudie. Definitief rapport, in opdracht van Groenservice Zuid-Holland. (In Dutch)
 • Ruijgrok, E.C.M., A.J. Smale, R. Zijlstra, R. Abma, R.F.A. Berkers, A.A. Nemeth, N. Asselman, P.P. de Kluiver, R.S. de Groot, U. Kirchholtes, P.G. Todd, E. Buter, P.J.G.J. Hellegers, F. A. Rosenberg, (2006). Kentallen waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap, Hulpmiddel bij MKBA, Ministerie van LNV, Den Haag. (In Dutch)
 • Witteveen+Bos (2011), MKBA verkenning Grevelingen, Deventer. (In Dutch)

Suggestions for further reading

 • University of Virginia (2006) PROJECT MANAGEMENT GUIDELINE, APPENDIX D – Cost/Benefit Analysis Guide. ITRM Guideline CPM 110-01. Date: January 23, 2006.
 • Mishan, E. J. Cost-Benefit Analysis. 2nd ed. New York: Praeger Publishers, 1976. Classic theoretical development of cost-benefit analysis with applications in the public and private sector.
 • Riggs, James L. Engineering Economics: 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1982. Thorough presentation of project evaluation techniques including cost-benefit analysis in the public sector.
 • Treasury Board of Canada Secretariat (2007). Canadian Cost-Benefit Analysis Guide. Regulatory Proposals. Catalogue No. BT58-5/2007. ISBN 978-0-662-05039-1. This document is available on the Treasury Board of Canada Secretariat website .
 • European Union (2008) Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. July 2008. EUROPEAN COMMISSION. Directorate General Regional Policy.
 • Carel J.J. Eijgenraam, Carl C. Koopmans, Paul J.G. Tang, A.C.P. Verster, (2000). EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN; LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE. Deel I: Hoofdrapport en Deel II Capita Selecta. Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infra-structuur.