Cause – effect chain modelling of sand mining using Sandwich terns

References

 • Ainley, D.G. (1977) Feeding methods in seabirds: a comparison of polar and tropical nesting communities in the eastern Pacific Ocean. In: Llano, G. A. (ed.) Adaptations within Antarctic ecosystems. Smithsonian Inst., Washington, D.C., p. 669-685
 • Baptist & Leopold, (2010). Prey capture success of Sandwich Terns Sterna sandvicensis varies non-linearly with water transparency. Internatioonal Journal of Avian Science, Ibis (2010), 152, 815–825.
 • Baptist, M. J., & Leopold, M. F. (2010). Prey capture success of sandwich terns sterna sandvicensis varies non-linearly with water transparency. Ibis, 152(4), 815-825.Baptist, M.J. & Leopold, M.F. (2007). De relatie tussen zichtdiepte en vangstsucces van de Grote Sterns van De Petten, Texel. IMARES, (Rapport / IMARES C097/07) – p. 45 (in Dutch)
 • Baptist, H. (2007). Lesliematrix bij kolonievogels, Toegepast voor Visdiefjes in de Westerschelde (Leslie Matrix in colony birds, Applied for Common Terns in the Westerschelde), Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist, oktober 2007 (in Dutch)
 • Brenninkmeijer, A., Stienen, E.W.M., Klaassen, M. and Kersten, M. (2002a). Feeding ecology of wintering terns in Guinea-Bissau, Ibis (2002), 144, p 602-613
 • Brenninkmeijer, A., Doeglas, G. & De Fouw, J. (2002b) Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002 (Foraging behavior of terns in the Western Scheldt in 2002), Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek, A&W-rapport 346 (in Dutch)
 • Dunn, E.K. (1972a). Effect of age on the fishing ability of Sandwich Terns Sterna sandvicensis. Ibis 114: 360-366.
 • Fasola, M. & G. Bogliani (1990). Foraging ranges of an assemblage of Mediterranean seabirds. Colonial Waterbirds 13: 72-74.
 • Haney, J.C. & A.E. Stone (1988). Seabird foraging tactics and water clarity: are plunge divers really in the clear? Mar. Eco. Prog. Ser. 49: 1-9.
 • Raaijmakers, M.H.J.E., P.W.M. van Beers & J.M.P.M. Habraken (1993). Telemetrische bepaling van de foerageerplaatsen en foerageerroutes van de op Griend broedende Grote Sterns Sterna sandvicensis (Telemetric determination of foraging sites and foraging routes on Sterna sandvicensis). Internal report. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Arnhem. (in Dutch)
 • Stienen & Brenninkmeijer (1998). Effects of changing food availability on population dynamics of the Sandwich Tern. BEON-rapport 98-3.
 • Stienen, E.W.M., A. Brenninkmeijer & C.E. Geschiere (1993). De relatie tussen de foerageermogelijkheden van de grote stern Sterna sandvicensis en het doorzicht van het water, alsmede de invloed van kleptoparasitisme door de kokmeeuw Larus ridibundus op de visaanvoer en het broedsucces van de grote stern: voorlopige resultaten (The relationship between foraging of the tern Sterna sandvicensis and the transparency of the water, and the impact of kleptoparasitism by black-headed gull Larus ridibundus on the feeding and the breeding success of the sandwich tern: preliminary results). IBN-DLO, DG-512.(in Dutch)
 • Stienen, E.W.M. & A. Brenninkmeijer (1994). Voedselecologie van de grote sterns (Sterna sandvicensis): onderzoek ter ondersteuning van een populatie-dynamisch model (Food ecology of terns (Sterna sandvicensis): research supporting a population dynamic model). IBN-DLO, IBN-rapport 120. 94 pp. (in Dutch)
 • Stienen, E.W.M. & A. Brenninkmeijer (1997). Fluctuaties in de lokale voedselbeschikbaarheid in relatie tot de populatiedynamiek van de Grote Stern Sterna sandvicensis: resultaten 1995-1996 (Fluctuations in local food availability in relation to the population dynamics of the Sandwich Tern Sterna sandvicensis: results 1995-1996). BEON project IBN 95 H 24. BEON rapport nr 97-1, 40 pp. (in Dutch).
 • Stienen, E.W.M., Van Beers, P.W.M, Brenninkmeijer, A., Habraken, J.M.P.M., Raaijmakers, M.H.J.E. & Van Tienen, P.G.M (2000). Reflections of a specialist: patterns in food provisioning and foraging conditions in Sandwich Terns Sterna sandvicensis, Ardea 88: 33-49
 • Stienen E.W.M. (2006). Living with gulls : trading off food and predation in the Sandwich Tern Sterna sandvicensis. Alterra scientific contributions 15, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, ISBN 90-367-2480-5.
 • Stienen, E.W.M., W. Courtens & M. van de Walle (2007). Population dynamics of gulls and terns. In: Vincx, M., E. Kuijken & F. Volckaert (Eds.). Higher trophic levels in the southern North Sea (TROPHOS). Final report EV/25 Belgian Science Policy: Brussel. 89 pp.
 • Suijlen, J.M. & R.N.M. Duin (2001). Variability of near-surface total suspended matter concentrations in the Dutch coastal zone of the North Sea; Climatological study on the suspended matter concentrations in the North Sea. Rijkswaterstaat Report RIKZ/OS/2001.150X
 • Taylor, I.R. (1983). Effect of wind on the foraging behaviour of Common and Sandwich Terns. Omis Scandinavica 14: 90-96. doi:10.2307/3676011.
 • Thorpe, J.E. 1978. Rhythmic activity of fishes. Academic Press, London.
 • Van Boven, R.M. & Schobben, J.H.M. (1993). Risico-analyse voor een indicator-soort van het zeemilieu: De populatiedynamica van de grote stern in Nederland, (Risc analysis for an indicator species of the marine environment: The population dynamics of the sandwich tern in Netherlands), Rijkswaterstaat – Dienst Getijdewateren, Rapport DGW-93.006, maart 1993 (in Dutch).
 • Van Kruchten, Y. & van der Hammen, T. (2011). Case Study Sanwich Terns – a probabilistic analysis of the ecological effects of dreding IJmuiden : IMARES, (Report C055/11) – p. 52..
 • Veen, J. (1977). Functional and Causal Aspects of Nest Distribution in Colonies of the Sandwich Tern (Sterna Sandvicencis). Behaviour Supplement. 20:1-193