Contingent Valuation Method for Nature Valuation

References

 • Arrow, K.J., R. Solow, P. Portney, E.E. Leamer, R. Radner, H. Schuman (1993). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation, NOAA, Silverspring.
 • Costanza, R. d’Arge, R., Groot, R., de, Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neil, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P. and M. van den Belt, (1997). “The value of the worlds ecosystem services and natural captial”, in: Nature, Vol. 387, 1997, pp. 253-260.
 • De Nocker, L., Broekx, S., Liekens, I. (2011). Economische waardering van verbetering ecologische toestand oppervlaktewater op basis van onderzoeksresultaten uit Aquamoney. Vito. (in Dutch)
 • Gren, I.M., C. Folke, K. Turner and I. Bateman, (1994). ´Primary and secondary values of wetland ecosystems´, in: Environmental and Resource Economics, Vol. 4, pp. 55-74.
 • Groot, R.S. de, (1992). Functions of nature, Evaluation of nature in environmental planning, management and decision making, Wolters Noordhoff, Groningen.
 • Harms, W.B. (1973). Oecologische natuurwaardering in het kader van de evaluatie van natuurfuncties, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam. (in Dutch)
 • Holst, van, B., W.T.M. Molle, T.H. Botterweg, P.M. Blok, M. Koss, J.W. Meijer, G.R. Otten, R. Kattenwinkel and W.M. van Liefland (1978). Een haven op het Balgzand? Een economische en ecologische afweging van de voor- en nadelen van een beperkte zeehavenontwikkeling ten behoeve van Den Helder, Stichting het Nederlands Economisch Instituut/Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Rotterdam/Arnhem. (in Dutch)
  *Liekens, I., Schaafsma, M., Staes, J., Brouwer, R., De Nocker, L., Meire, P. (2010). Economische waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Studie in opdracht van LNE, afdeling milieu-, natuur- en energiebeleid. (in Dutch)
 • Maarel, E, van der en P.L. Dauvellier, (1978). Naar een globaal ecologisch model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, Staatsuitgeverij, Den Haag. (in Dutch)
 • Nieuwkamer, R. (2008). Methodology for Socio-economic Cost-Benefit Analysis in Kazachstan.
 • Ruijgrok, E.C.M. en Vlaanderen N., (2000). Sociaal-economische waardering van natuurvriendelijke oevers: Een CVM-studie in het kader van het Beheer Plan Nat. (in Dutch)
 • Ruijgrok, E.C.M., R. Brouwer, H. Verbruggen, R. de Groot and E.J. Bos (2004). Waardering van natuur, water en bodem in Maatschappelijke Kosten Baten Analyses; een handreiking ter aanvulling op de OEI-leidraad, Witteveen+Bos, Rotterdam. (in Dutch)
 • Ruijgrok, E.C.M., A.J. Smale, R. Zijlstra, R. Abma, R.F.A. Berkers, A.A. Nemeth, N. Asselman, P.P. de Kluiver, R.S. de Groot, U. Kirchholtes, P.G. Todd, E. Buter, P.J.G.J. Hellegers, F. A. Rosenberg, (2007). Kentallen waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap, Hulpmiddel bij MKBA, Ministerie van LNV, Den Haag. (in Dutch)
 • Ter Haar, S. (2011). Betalingsbereidheid voor natuur, afstudeerscriptie, Deventer (in Dutch)