Mussel Seed Capture Installations

References

Literature

  • Kamermans P. & E. Brummelhuis (2002): Productie van mosselzaad met collectoren. RIVO Rapport C010/02.
  • Kamermans P., M. Poelman, E. Meesters, I. De Mesel, C. Smit & S. Brasseur (2008): Onderzoek naar Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS). Eindrapport deelproject 1c. Alternatieve mosselzaadwinning met MosselZaadInvangsystemen:variatie in zaadinvang en effecten van MZI’s op het ecosysteem. Rapport C075/08
  • Poelmans M., P. Kamermans (2010): Inventaristatie MZI oogst 2009. IMARES rapport C033/10
  • Scholten M.C.Th., F.A. Veenstra & R.H. Jongbloed (2007): Perspectieven voor mosselzaadinvang (MZI) in de Nederlandse kustwateren. Een evaluatie van de proefperiode 2006-2007. IMARES rapport C113/07.
  • Wiersinga W.A., J.E. Tamis et al. (2009): Passende beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwater. IMARES Rapport C089/09

Internet