Governance for sustainable restoration – Veluwe Randmeren

References

Literature

  • BOVAR-IIVR (2001). Inrichtinsgplan Veluwerandmeren: schakel tussen strategie en uitvoering. Lelystad: Projectbureau Veluwerandmeren (in Dutch).
  • Groot, A., Lenselink, G., Vlieger, B. de & Janssen, S. (2010). Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen: Toegespitst op de ‘Bouwen met Natuur’ pilots Friese IJsselmeerkust (in Dutch).
  • Hayer, M., M. van Hemert, J. Grin & J. van Tatenhove (2002). 2002: De Veluwerandmeren tussen maatschappelijke wensen, deskundige oordelen en bestuurlijke werkelijkheden; de beleving van IIVR onderzocht en beschouwd. Den Haag: Rijkswaterstaat, RDIJ-rapport 2006-16, ISBN 9036913101 (in Dutch).
  • Platteeuw, M. R. Noordhuis & J. van der Perk (2006). Inschatting ecologische ontwikkelingen Veluwerandmeren, 2005. Een actualisatie van ecologische effecten van het Integrale Inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren incl. de overige ontwikkelingen. Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (in Dutch).
  • IIVR Nieuwsbrief 25. zomer 2010 (in Dutch).
  • Twynstra Gudde (2003). Best practices ontwikkelingsplanologie. Studie in opdracht van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer(in Dutch).
  • Van der Beek, E. & J. van der Perk (2009). Integrale Inrichting Veluwerandmeren 2009: Verantwoording en vooruitblik. Evaluatie Integrale Inrichting Veluwerandmeren Uitvoeringsfase 2005 t/m (herijking 2009). Lelystad: Projectbureau Veluwerandmeren (in Dutch).
  • Van Rooy, P. A van Luin & E. Dil. Nederland Boven Water: Praktijkboek gebiedsontwikkeling (2006). Habiforum: Gouda (in Dutch).