Houtrib Dike Pilot Project

References

Arcadis (2018) Analyse afgraving proefsectie Pilot Houtribdijk – Morfologische ontwikkelingen rondom afgraving (NL)

EcoShape, 2014, Factsheet Houtribdijk EN.pdf

Rijkswaterstaat/EcoShape-stuurgroep pilot Houtribdijk (2015) Pilot Voorlandoplossing Houtribdijk Werkprogramma (update februari 2015) Bijlage 4b. C03041.003128.0100 (NL)

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018a) Pilot zandige vooroever Houtribdijk- Hoofdrapport (summary in English, full report in Dutch)

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018b) Pilot zandige vooroever Houtribdijk- Publiekssamenvatting (NL)

Rijkswaterstaat & Ecoshape (2018c) Houtrib Dike sandy foreshore pilot project – Business Case for Sandy Foreshores

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018d) Pilot zandige vooroever Houtribdijk – Guideline ontwerp en beoordeling van dijk-voorlandsystemen (NL)

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018e) Foreshore Pilot Project for Houtrib Dike – Permit Guidelines

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018f) Houtrib Dike Pilot Project – Guidelines for the management and maintenance of sandy foreshores

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018g) Foreshore Pilot Project for Houtrib Dike – Guidelines for the design and assessment of dike foreshore systems

Rijkswaterstaat & EcoShape (2018h) Foreshore pilot project for Houtrib Dike – Guidelines for construction

Steetzel, H., Goot, F.V., Fiselier, J., Lange, M.D., Penning, E., Santen, R., & Vuik, V. (2017) BUILDING WITH NATURE PILOT SANDY FORESHORE HOUTRIBDIJK DESIGN AND BEHAVIOUR OF A SANDY DIKE DEFENCE IN A LAKE SYSTEM. Coastal Dynamics No 063 p. 1358-1369

Thiel de Vries, J. van, Eekelen, E. van, Luijendijk, A., Ouwerkerk, S. & Steetzel, H. (2016) Challenges in developing sustainable sandy strategies. Wodcon XXI proceedings.