Tidal flat nourishment – Galgeplaat

References

 • Baldi, C. (2010) Monitoring of the ecological and morphological changes of the sand nourishment pilot on the Galgeplaat, Student report. Deltares, Delft.
 • Borsje, B. and H. Holzhauer (2010). Modelling dynamic roughness at the Galgeplaat. Part 2&3: dynamic roughness module and results. Deltares, Delft.
 • Borsje, B.W., Ysebaert, T.I., de Mesel, I., Holzhauer, H., Cronin, K., Hibma, A. (2011). Biogeomorphological interactions on a nourished tidal flat: Lessons learnt on Building with Nature; CEDA Dredging Days 2011, Rotterdam (presentation)
 • Borsje, B.W., K. Cronin, H. Holzhauer, I. de Mesel, T. Ysebaert, A. Hibma (2012). Biogeomorphological interactions on a nourished tidal flat: Lessons learned on Building with Nature. Terra et Aqua, 126 (March 2012): 3-12.
 • Cronin, K. (2011). Stability and decay of the Galgeplaat; Morphological Modelling 1982 and 2009. Autonome Neerwaarste Trend (ANT), Deltares Report, 1204441-00, 42 pages, Delft.
 • Cronin, K. (2012) Modelling of morphologic effects of a nourishment on the Galgeplaat in the Eastern Scheldt, Deltares Report 1002333-000, 59 pages, Delft.
 • Das, I. (2010). Morphodynamic modelling of the Galgeplaat. Masters Thesis, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, 99 pages
 • de Mesel, I., J. Craeymeersch, J. Wijsman, A. van Gool. (2009). Proefsuppletie Galgeplaat Oosterschelde. Monitoring effect op productiviteit van mosselpercelen. IMARES Report C143/09, Yerseke.
 • de Mesel, I. and T. Ysebaert. (2011). Zandsuppletie op de Galgeplaat. Successie van het macrobenthos over een periode van één jaar na suppletie (in Dutch). IMARES, Yerseke.
 • Escaravage, V., Blok, D., Dekker, A., Engelberts, A., Hartog, E., van Hoesel, O.J.A., Kleine Schaars, L., Markusse, M.M., Sistermans, W.C.H. (2009). Proef zandsuppletie Oosterschelde. Het macrobenthos van de Galgeplaat in het najaar van 2009, (in Dutch). Yerseke, NIOO.
 • Escaravage, V., Blok, D., Dekker, A., Meliefste, T., Sistermans, S. (2010). Proef zandsuppletie Oosterschelde. Het macrobenthos van de Galgenplaat, situatie najaar 2010 en veranderingen sinds de aanleg, (in Dutch). Yerseke, NIOO-CEME. #
 • Evano, S.E. (2010) Study of the pilot sand nourishment on the Galgeplaat in the Eastern Scheldt: Recolonisation patterns of the benthic macrofauna. Student report, IMARES, Yerseke.
 • Holzhauer, H. (2009) Overzicht beschikbare data, Oosterschelde en de Galgeplaat in het bijzonder. Versie 1.0 (in Dutch). Deltares, Delft. Avai
 • Holzhauer, H. and J. v/d Werf (2009) Evaluatie proefsuppletie Galgeplaat. Ontwikkelingen in de eerste 3 maanden na aanleg (in Dutch). Deltares, Delft.
 • Holzhauer, H., J. van der Werf, J. Dijkstra, R. Morelissen. (2010) Voortgangsrapportage proefsuppletie Galgeplaat. Morfologische en ecologische ontwikkelingen, 15 maanden na aanleg (in Dutch). Deltares, Delft.
 • Holzhauer, H., van der Werf, J.J., Dijkstra, J., R. Morelissen. (2010). Progress report 2010 on the nourishment on the Galgeplaat. Morphological and ecological developments, 15 months after the construction. Deltares, Delft.
 • Jacobse, J.J., M. van der Zel, E. Arnold, E.J., Hofstad. (2008). Toekomstprognose ontwikkeling intergetijdengebied Oosterschelde.Doorvertaling naar effecten op veiligheid en natuurwaarden (in Dutch). Royal Haskoning, Rotterdam.
 • Jacobse, S., Scholl, O. van de Koppel, J. (2008). Prognose van Schor- en slikontwikkelingen in de Oosterschelde. Een analyse naar de te verwachten ontwikkelingen tot 2060 (in Dutch). Rotterdam, Royal Haskoning.
 • Jonsmod, 2012, Ifremer, France. Morphological modelling of an intertidal flat nourishment in the Eastern Scheldt, The Netherlands (presentation)
 • Kohsiek, L.H.M., J.P.M. Mulder, T. Louters, F. Berben. (1987) De Oosterschelde naar een nieuw onderwaterlandschap (in Dutch). Nota DGW 87.029. Rijkswaterstaat dienst der getijdewateren, Middelburg.
 • Kohsiek, L.H.M., H.J. Buist, P. Bloks, R. Misdorp, J.H. v.d. Berg, J. Visser. (1988). Sedimentary processes on a shandy shoal in a mesotidal estuary (Oosterschelde, The Netherlands).
 • In: P.L. de Boer et al., (eds.), Tide-Influenced Sedimentary Environments and Facies, pp. 201-214.
 • Lamsbeek (2006). Ontwerp Pilot Zandsuppletie Oosterschelde. Marknesse, Alkyon.
 • Louters, T., J.H. van den Berg, J.P.M. Mulder. (1998) Geomorphological changes of the Oosterschelde tidal system during and after the implementation of the Delta project. Journal of Coastal Research 14, 3, pp: 1134-1151.
 • Mulder, J. and S. van Heteren (2009). Gulzige geulen en slinkende slikken in de Zuidwestelijke Delta: een geologisch perspectief (in Dutch). Delft, Deltares.
 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (2001) Van de parels en het slik. Beheers- en inrichtingsplan Nationaal Park Oosterschelde
 • Ramaekers, G. and S. Marx. (2008). Monitoringprogramma. Proefsuppletie Galgeplaat Oosterschelde (in Dutch). Rijkswaterstaat Waterdienst, Lelystad.
 • Schaap, J. (2012) Benthos herstel Suppletie. Onderzoek naar het herstel van de benthische macrofauna na de proefsuppletie op de Galgeplaat en bepaling van mogelijke factoren die de rekolonisatiesnelheid beïnvloeden (in Dutch). Student report, IMARES, Yerseke.
 • Schouten, P. and T. J. Boudewijn (2006). Habitattoets pilot zandsuppletie Galgeplaat (in Dutch). Culemborg, Bureau Waardenburg.
 • Sistermans, W. C. H., Blok, D.B. van Hoesel, O.J.A. Kleine Schaars, L. Markusse, M.M. (2009). Proef zandsuppletie Oosterschelde. Het macrobenthos van de Galgeplaat in het najaar van 2008 (in Dutch). Yerseke, NIOO.
 • Sistermans, W. C. H., Wijnhoven, S. Bergmeijer, M.A. van Hoesel, O.J.A. (2008). Proef zandsuppletie Oosterschelde. Het macrobenthos van de Galgeplaat in het najaar van 2007 (in Dutch). Yerseke, NIOO.
 • Troost, K. and T. Ysebaert. (2011) ANT Oosterschelde: Long-term trends and relationships of shorebirds with their intertidal foraging grounds. IMARES report C063/11, Yerseke.
 • van der Hoeven, M. L. E. B. (2006). De zandhonger van de Oosterschelde Casestudie: De morfologische ontwikkeling van de Galgeplaat (in Dutch). Civiele techniek. Delft, Technische Universiteit Delft. Master thesis.
 • Vos, P. C. (1988). De sediment stabiliserende werking van benthische diatomeeën in het intergetijde-gebied van de Oosterschelde (in Dutch). GEOMOR. Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht.
 • Van der Werf, J., A. van Rooijen, J. Reinders. (2012). 3e Voortgangsrapportage Proefsuppletie Galgeplaat. Deltares, Delft.
 • Van Raalte, G., W. Dirks, T. Minns, J. van Dalfsen, P. Erftermeijer, S. Aarninkhof, H. Otter. (2008) Building with nature: creating sustainable solutions for marine and inland water constructions. New research initiative towards a Centre of Excellence. Proceedings of the Eighteenth World Dredging Congress (WODCON XVIII), May 27 – June 1, 2007. Lake Buena Vista, Florida USA, pp. 637-648.
 • van Rijn, L.C. (1993) Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas. Aqua Publications, The Netherlands.
 • Van Zanten, E. en L.A. Adriaanse. (2008) Verminderd getij. Verkenning naar mogelijke maatregelen om het verlies van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde te beperken (in Dutch). Rijkswaterstaat, Middelburg
 • Ysebaert, T., H. Holzhauer, J. Dijkstra, M. van Hulsel, M. de Vries, T. Bouma, B. Walles, E. van Zanten, S. Aarninkhof and A. Hibma. (2010) Building with Nature: Ecodynamic solutions for the protection of intertidal habitats. Proceedings of the Nineteenth World Dredging Congress (WODCON XIX), 9 – 14 September,