Including natural value in decision-making (Nature Index)

References

  • Holzhauer, H. & van der Werf, J., 2009. Evaluatie proefsuppletie Galgeplaat. Ontwikkelingen in de eerste drie maanden na aanleg, Deltares.
  • Ministry of LNV, 2007, Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Oosterschelde, published on 12 november, 2007
  • Natura 2000 profile document H1160 (2008)
  • Scheffer, M., 1998. Ecology of shallow lakes.
  • STOWA 2007-32. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water
  • Sijtsma, F.J., van Hinsberg, A., Kruitwagen, S. & Dietz, F.J., 2009. Natuureffecten in de MKBA’s van projecten voor integrale gebiedsontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven.
  • STOWA 2009-22. Ecologische Instrumenten
  • Witteveen+Bos, 2006, Interacties tussen stuurvariabelen voor ecologische doelen in meren, fase 2: analyse van simulaties. In opdracht van RIVM Milieu- en Natuurplanbureau. Ref: BHV24-1/schj16/001
  • Witteveen+Bos, 2010, Neuraal netwerk PCLake ten behoeve van KRW-verkenner. In opdracht van Deltares. Ref: UT565-2/posm/003
  • Wortelboer, F.G., 2010. Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren. Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven.