Sand nourishment – Hondsbossche Dunes

References


Bodde, W., Groot, de A., Smits, N., Huiskes, R., Vries, de D., Kuiters, L., Leenders, J., Brandenburg, P., Wittebrood, M. and Goessen, P. (2017) Monitoringsrapportage 2016 (in Dutch)

Bodde, W., Jansen, M., Smit, M., Scholl, M., Lagendijk, G., Kuiters, L., Vries, de D., Kramer, H., Smits, N. and Leenders, J. (2018a) Monitoringsrapportage 2017 (in Dutch)

Bodde, W., Leenders, J., Verheijen, A. and Wegman, C. (2018b) Analyse effecten en maatregelen (in Dutch)

Groot, de A., Scholl, M. and Kuiters, L. (2016) Inventarisatie habitatkwaliteit (in Dutch)

IJff, S., Arens, B. and Bodde W. (2018) Verstuiving Hondsbossche Duinen (in Dutch)

Lagendijk, O. (2016) Inventarisatie belevingsonderzoek (in Dutch)

Leenders, J., Bodde, W. and Smit, M. (2016a) Inventarisatie optimalisatiemogelijkheden (in Dutch)

Leenders, J. and Smit, M. (2016b) Inventarisatie maatregelen ontwerp (in Dutch)

Leenders, J., Wegman, C., Bodde, W. and Verheijen, A. (2018) Optimalisatie veiligheidsontwerp Hondsbossche Duinen (in Dutch)

Ouwerkerk, S., Leenders, J., Bodde, W., Lagendijk, G. and Ijff, S. (2018) Innovatieve kustversterking in de Hondsbossche Duinen (in Dutch)

Vries, de S., Southgate, H.N., Kanning, W. and Ranasinghe, R. (2012) Dune behavior and aeolian transport on decadal time scales, Journal of Coastal Engineering. https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2012.04.002

Wal, van der D. (2004) Beach-Dune interactions in Nourishment areas along the Dutch coast, Journal of Coastal Research, vol 20, pp 317-325. https://doi.org/10.2112/1551-5036(2004)20[317:BIINAA]2.0.CO;2

Field visits

Arens, B., Smit, M. and Valk, van der B. (2015) expertsessie verslag 01-07-2015

Arens, B., Groot, de A., Smit, M. and Valk, van der B. (2015) expertsessie verslag 07-12-2015

Bodde, W. (2017) expertsessie verslag 12-07-2017

Groot, de A. (2015) Veldobservaties Hondsbossche Duinen 11-08-2015

Groot, de A. (2015) Veldobservaties HPZ 02-10-2015

Valk, van der B., Arens, B. and Groot, de A. (2016) expertsessie verslag 08-08-2016

Valk, van der B. (2016) expertsessie verslag 14-12-2016